top of page

DG 3 ဆိတ်နို့ကို ဘယ်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မလဲ

City
Township
Shop Name
Address
Phone Number
Yangon
Alone
City Care Health & Beauty Store(Min Ye’ Kyaw Swar Branch)
အမှတ်(၃၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ မြေညီထပ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
012302568
Bago
Bago
SB Baby ဆိုင် (၁၀) - ပဲခူးဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၁၁၇)၊ ပဲခူး-သနပ်ပင်ကားလမ်းနှင့် ရှင်စောပုလမ်းထောင့်၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။
09881938900
Bago
Bago
Sweet Heart Baby Store
ဆိုရှယ်လစ်(၄)လမ်းထိပ်၊ (မဂ္ဂတစ်လမ်းမတန်း)ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။
09428185973
Bago
Bago
ဖြူစင်ဆေးဆိုင်
ပဲခူးကညနရုံးလမ်း၊ ဥက္ကာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့ ။
09760127352
Bago
Bago
အေးမေတ္တာ Baby Store
ပဲခူးမြို့။
09954076805
Bago
Bago
Kiddy Choice Baby Store
အမှတ်(၈၁၄)၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ UTS Htoo စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ဝန်းအတွင်း၊ ခေါင်းဆေးကျွန်းအနီး၊ ပဲခူးမြို့။
095406492, 09965406492, 09785406492
Bago
Bago
K.M.Mart
အမှတ်(၁၃)၊ မင်းလမ်း၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့။
095301441, 09794284217
Yangon
Bahan
City Care Health & Beauty Store (Myanmar Plaza Branch)
မြန်မာပလာဇာလျှောပင်းစင်တာ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09973961781
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ဦးချစ်မောင်လမ်းဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၁၂၈)၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဆရာစံမြောက်/အရှေ့ရပ်ကွက်(နှစ်ကျိပ်ရှစ် ဓမ္မာရုံအနီး)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09777399931, 09777399932
Yangon
Bahan
City Care Health & Beauty Store(Gorden Valley Branch)
အမှတ်(၄၀၃၊အေ)၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01523840, 01523843
Yangon
Bahan
BKB Baby & Toys Center (ရွှေဂုံတိုင်) - ဆိုင်ခွဲ (၃)
တိုက်( C)၊ A/၃၀၊ ‌ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီးနှင့် ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်းထောင့်၊ SSC ဆေးရုံအနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09891000334
Yangon
Bahan
သစ်ခွဆေးဆိုင်(ဗဟန်း)
အမှတ်(၁၅၄/ခ)၊ ဆရာစံမြောက်၊ အရှေ့ရပ်ကွက်၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဓမ္မရုံအနီး၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09770619444
Yangon
Bahan
City Baby Club(Myanmar Plaza Branch)
မြန်မာပလာဇာလျှောပင်းစင်တာ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09973961781, 09782679363
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ရွှေဂုံတိုင်ဆိုင်ခွဲ)
အမှတ် (2) ၊ Tower A ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် ဗိုလ်စိန်မှန်လမး်ထောင့်၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ ( SSC ဆေးရုံအနီး )၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09766030044, 09766030040
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ပုလဲကွန်တိုဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၄၀)
အမှတ် GA (03)၊ တိုက် (C)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရာလမ်းနှင့် ဆရာစံလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09755900019, 097555900018
Yangon
Bahan
City Care Health & Beauty Store(Shwe Gone Daing Branch)
ရွှေဂုဏ်တိုင်လမ်းနှင့် ပညားဒလလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို ့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို႔။
018613871,018603873
Yangon
Bahan
Happy Baby - ‌ရွှေဂုံတိုင်
အမှတ်(၈၂/၁၃)၊ အလယ်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ SSC ရွှေဂုံတိုင် Women Center အနီး၊ ဗဟန်းငါးထပ်ကြီး ဘုရားရှေ့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09940717059
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ရွှေဂုံတိုင် Junction ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၉)
အမှတ်(၁၃၇)၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၅)၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ (ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းထောင့်၊ ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်အနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09774744276, 09774744270
Yangon
Bahan
City Baby Club Market Place By City Mart (Golden Valley Branch)
ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့်ရွှေတောင်ကြားလမ်းထောင့်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01523840, 09782679361
Yangon
Bahan
SSC(Women Center Hospital)
အမှတ်(၇)၊ ရွှေဂုဏ်တိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01 554412
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ရွှေဂုံတိုင် SSC ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၀)
အမှတ် (2) ၊ Tower A ၊ Plot (C), ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်းထောင့်၊ အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ ( SSC ဆေးရုံအနီး )၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09766030044, 09766030040
Yangon
Bahan
City Care Health & Beauty Store (Myanmar Plaza Branch)
မြန်မာပလာဇာလျှောပင်းစင်တာ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09973961781
Yangon
Bahan
City Baby Club Market Place By City Mart (Golden Valley Branch)
ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် ရွှေတောင်ကြားလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01523840, 09782679361
Yangon
Bahan
Ocean Super Center (ရွှေဂုံတိုင်ဆိုင်ခွဲ)
ရွှေဂုံတိုင်လမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-8603873, 8603874, 8603875 (Ext-403, 404, 406)
Yangon
Bahan
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ (၁၄)
အမှတ်(၄၅၉-ဂ)၊ အခန်း(၂)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်(ကမ္ဘောဇဘဏ်အနီး)၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09777399925, 09777399926
Bamaw
Bamaw
ရွှေဗ‌‌ဒေသာစတိုး
' အလ(၇၈)၊ အလယ်ရပ်၊ စျေး(၁)၊ တောင်ဖက်ပေါက်၊ ဗန်းမော်မြို့။
09784099414, 09774321898, 09257333798, 09982359232
Yangon
Botahtaung
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၄၇လမ်းဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃၂)
အမှတ်(၁၅၈ - ခ)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၆)လမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ဗိုလ်တစ်ထောက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09774744248, 09774744245
Yangon
Botahtaung
City Care Health & Beauty Store(47th Street Branch)
(၄၇)လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01200026, 01298746
Yangon
Botahtaung
Mingalar Pharmancy(မင်္ဂလာဆေးဆိုင်)
အမှတ်(၉၁-၉၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၄၉လမ်းနှင့် လမ်း၅ဝကြား၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01298678, 01295679, 09790141747
Yangon
Botahtaung
Htay Pharmacy
၅၂လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို႕နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09252160003
Yangon
Botahtaung
Sein Gay Har Bo Aung Kyaw Branch
အိုလံပစ်တာဝါ၊မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09765809081
Yangon
Botahtaung
City Care Health & Beauty Store(47th Street Branch)
၄ရလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01200026, 01298746
Yangon
Botahtaung
Shop.com.mm
အမှတ်-G(04-06)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း(Lower Block)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Botahtaung
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်
အမှတ်(၁၅၈ - ခ)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ (၄၆)လမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ဗိုလ်တစ်ထောက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09777752651, 09777752652
Yangon
Botahtaung
Mingalar Pharmancy(မင်္ဂလာဆေးဆိုင်)
အမှတ်(၉၁-၉၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၄၉လမ်းနှင့် လမ်း၅ဝကြား၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01298678, 01295679, 09790141747
Yangon
Dagon
Sein Gay Har Pyay Branch (Super Center)
အမှတ်(၄၄)၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Dagon
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (နဝဒေးလမ်းဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၂၃၊က)၊ နဝဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို ့။(ဒဂုံ(၁)ကျောင်းအနီး)
09774744248, 09774744245
Yangon
Dagon Seikkan (North Dagon Myothit )
SU MO BABY
မြတ်မင်္ဂလာလမ်း၊ တိုက်အမှတ်(၁၂)၊ အခန်'(၁၀၁)မြေညီထပ်၊ စစ်တောင်းရိပ်မွန်၊ ယုဇနဥယျာဥ်မြို့တော်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09988805598
Yangon
Dagon Seikkan (North Dagon Myothit )
SLY Baby Store
ပိ‌တောက်လမ်း(A)၊ တိုင်(၆)၊ အခန်း(၀၀၃)၊ ယုဇနယျာဥ်မြို့တော်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။
09779579673
Yangon
Dagon Seikkan (North Dagon Myothit )
မိဃသီဆေးခန်း
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။
-
Dala
Dala
ရွှေထိပ်ထားစတိုး - ဆိုင်ခွဲ (၁)
အဲမွန်လမ်းနှင့် ကနောင်လမ်းထောင့်၊ မြို့မ 4ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့။
09975900300
Dala
Dala
ရွှေထိပ်ထားစတိုး - ဆိုင်ခွဲ (၂)
အမှတ်(၄/က)၊ ဗိုလ်တေဇ 1 လမ်းထိပ် နာရီစင်အနီး၊ ဒလမြို့။
09975900300
Dawi
Dawi
Baby Bingo
အမှတ်(ခ/ ၂၇၃)၊ မြို့သစ် (၁)လမ်း၊ ဆန်းချီရပ်၊ ထားဝယ်မြို့။
09771043700, 09427858630
Yangon
Dawpone
Top Pharmancy
ရန်ပြေကားမှတ်တိုင်၊မိုးသီးဆေးရုံးနှင့် အနီး၊ဒေါပုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09425044382
Yangon
Dawpone
Top Pharmancy
ရန်ပြေကားမှတ်တိုင်၊ မိုးသီးဆေးရုံးနှင့် အနီး၊ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Dawpone
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ယမုံနာ - ဒေါပုံဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၄၈)
အမှတ်(၂၄၀)၊ ယမုံနာလမ်းမကြီး၊ ရန်ပြေမှတ်တိုင်၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ‌ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (မိုးသီးဆေးရုံဘေး)
09788367773, 09788367774
Yangon
Dawpone
မေတ္တာထူးဆေးဆိုင် (ဒေါပုံ)
အမှတ်(၄၉၂)၊ မင်းနန္ဒာလမ်းမပေါ်၊ မင်းနန္ဒာလမ်းနှင့် ရေစက်လမ်း‌ထောင့်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-
Yangon
Hlaing
Star Pharmacy
အမှတ်(၄၀၊ဘီ)၊ အင်းစိန်(၉)လမ်း၊ လှိုင်မြို႔နယ်၊ ရန်ကုန်မြို႔။
095112445
Yangon
Hlaing
City Baby Club (Market Place by City mart 6.5 Branch)
အမှတ်(၆၉)၊(၁၁)ရပ်ကွက်၊ပြည်လမ်း၊၆မိုင်ခွဲ၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01525403
Yangon
Hlaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းဆိုင်ခွဲ ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၂)
အမှတ်(၃၁)၊ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ဗဟိုလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းကြား၊ (အေးရိပ်မွန် (၇) လမ်းနှင့် လှိုင်ညစျေးအနီး) ၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09766030060, 09766030066
Yangon
Hlaing
BKB Baby & Toys Center ( လှိုင်ပါရမီ) - ဆိုင်ခွဲ (၁၁)
အမှတ်(၁၂၃))၊ ပါရမီလမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ် (ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး)၊ ရန်ကုန်မြို့။
09889988705
Yangon
Hlaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(သုခ (လှိုင်) ဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၆၉)၊ အခန်း (၁၀/၁၁)၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (သုခမှတ်တိုင်အနီး) ၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09766030011, 09766030010
Yangon
Hlaing
Sein Gay Har Supermarket Parami Branch
(၄)လွှာ၊ပါရမီလမ်း၊(၁၆)ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01522640, 01522641, 01522642
Yangon
Hlaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(သုခ (လှိုင်) ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၄)
အမှတ်(၄၂)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
0977775264, 0977775263
Yangon
Hlaing
ရွှေမင်းဆေးဆိုင်
သံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
095401061
Yangon
Hlaing
City Care Health & Beauty Store(6.5 Mile Branch)
အမှတ်(၆၉)၊(၁၁)ရပ်ကွက်၊ပြည်လမ်း၊၆မိုင်ခွဲ၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01526518
Yangon
Hlaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ဆင်ရေတွင်းဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃)
အမှတ်(၂)၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး(ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်အနီး)၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09799668596, 09777399906, 09400300600
Yangon
Hlaing
Pretty Lovely Mommy & Baby Shop (2)
အမှတ်(၁၅)၊ မြေညီထပ်၊အင်းစိန်လမ်း၊၉ရက်ကွပ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို႔။
0968880610, 0996444 8887
Yangon
Hlaing
PS Kids Baby & Toy Mart
အမှတ်(၃၁)၊ အခန်း(၀၀၄)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။(ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး)
09423737660
Yangon
Hlaing Thar Yar
Ocean Super Center ( လှိုင်သာယာဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၂၄၆) ၊ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းနှင့် မက္ခရာမင်းကြီးမောင်ပျိုလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-9648200 To 209, Ext:212, 214,207,203,215/ 09-367213340
Yangon
Hlaing Thar Yar
Sein Gay Har Hlaing Thar Yar Branch
မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09765809081
Yangon
Hlaing Thar Yar
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ကျန်စစ်သားလမ်းဆိုင်ခွဲ)
အမှတ် (၆၉၁)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ အောင်ဗောဓိ shop house၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (အောင်မြေသာယာ ဘုရားအနီး)၊ ရန်ကုန်မြို့။
09779955815, 09779955870
Yangon
Hlaing Thar Yar
Pan Hlaing Hospital
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-
Yangon
Hlaing Thar Yar
City Care Heallth & Beauty Store (Hlaing Thar Yar)
အမှတ်(၂၄၆)၊ မင်းကြီးမဟာမင်ခေါင်လမ်းနှင့် မတ်ခရာမင်းမောင်ပျိုလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ရန်ကုန်မြို့။
09250896712
Yangon
Hlaing Thar Yar
မောင်အေးမိုးဆေးဆိုင်
၃ထိပ်မှတ်တိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09262106314, 09409109115
Yangon
Hlaing Thar Yar
ဆေးစွမ်းအောင်ဆေးဆိုင်
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း(၃)ရပ်ကွက်၊ (၃)ထိပ်မှတ်တိုင်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09420290340
Yangon
Hlaing Thar Yar
SB Baby ဆိုင် (၆) - လှိုင်သာယာဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၁/က)၊ ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီး၊ (လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီး၊ Hotel လှိုင်သာယာအနီး)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09897699989
Yangon
Hlaing Thar Yar
City Care Health & Beauty Store(FMI City Branch)
FMI City,Padethapin Main Road,Hlaing Tharyar Township,Yangon
01682323
Hpa-An
Hpa-An
ကောင်းသုခဆေးဆိုင်
သစ္စာလမ်း၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။
09429771348, 09793647600
Hpa-An
Hpa-An
ချမ်းမြေ့ကမ္ဘာ Baby & Mom Accessories
ကမ်းနားလမ်း၊ ဘားအံမြို့။ (Food Villa အနီး၊ Hpa-an River View Hotel ရှေ့နား )
09798882977
Hpa-An
Hpa-An
ဆုသဇင် Baby Store
ဘားအံမြို့။
09796751552
Hpa-An
Hpa-An
ခလိန်းခလိန်းဆေးဆိုင်
အိန္ဒုစံပြကျေးရွာ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့။
09790152124
Yangon
Insein
မြင့်မိုရ်လင်းဆေးဆိုင်
အမှတ်(၁၀)၊လမ်းသစ်လမ်း၊နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
095119456
Yangon
Insein
JOY Pharmacy
ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
095081390
Yangon
Insein
SB Baby ဆိုင် (၁၂) - အင်းစိန် (ပေါက်တောဝ) ဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၅၅)၊ ဘုရင်နောင်လမ်းနှင့် အောင်သပြေလမ်း ထောင့်၊ ပေါက်တောရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09881938882
Yangon
Insein
မာမာလှိုင်ဆေးဆိုင်
အမှတ်(၄၂၊၄၃)၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ အင်းစိန်မြို႔နယ်၊ ရန်ကုန်မြို႔။
09955747357, 095089263
Yangon
Insein
တော်ဝင်ဆေးဆိုင်
အမှတ်(၇၆)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အနောက်ဇေကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01640017
Yangon
Insein
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(အင်းစိန်ဖော့ကန်) - ဆိုင်ခွဲ(၅၅)
အမှတ်(၁၅၇၅)၊ ‌အောင်မင်္ဂလာဒုံလမ်း ၊ဖော့ကန်ရပ်ကွက် ၊အင်းစိန်မြို့နယ် ။
-
Yangon
Insein
SB Baby ဆိုင်(၄) - ဖော့ကန်ဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၂၇၉)၊ အောက်မင်္ဂလာလမ်း (အောက်မင်္ဂလာဒုံ လမ်းနှင့် ဂျပန်လမ်းထောင့်၊ ဖော့ကန်စျေးအနီး၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09897699969
Yangon
Insein
City Care Health & Beauty Store(Insein Phawkan Branch)
အမှတ်(၂၁၊၁ဘီ)၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01643594
Kalay
Kalay
Happy Baby
အမှတ်(၈/၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရိုးမဘဏ်ရှေ့၊ ပင်လုံရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။
09253911812
Kalay
Kalay
Dancer Baby Store
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ တံတားဦးထိပ်၊ ကလေးမြို့။
09750151781, 09401270520
Yangon
Kamayut
ဘေးမခဆေးဆိုင် - ကမာရွတ်ဆိုင်ခွဲ (ဆင်မလိုက်)
အမှတ်(၀၀၄)၊ Building(B)၊ Highway complex housing၊ ဂရန်းဟန်သာဆေးရုံအနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09750099784
Yangon
Kamayut
Strawberry Sky Baby Store
အမှတ်(၀၀၆)၊ တိုက်(C)၊ Hi Way Complex ယုဇနလမ်း၊ နာနတ်တောလမ်းထောင့်၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09454373330
Yangon
Kamayut
City Care Health & Beauty store(Hledan Center Branch)
လှည်းတန်းစင်တာ၊ပြည်လမ်းနှင့်လှည်းတန်းလမ်းထောင့်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
012304407, 012304409
Yangon
Kamayut
Sein Gay Har Hledan Branch
အမှတ်(၃၉၊၄၁)၊လှည်းတန်းလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01504997
Yangon
Kamayut
SB Baby ဆိုင် (၈) - လှည်းတန်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၆၁)၊ လှည်းတန်းလမ်းမကြီး၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09897699966
Yangon
Kamayut
ဘေးမခဆေးဆိုင် - ကမာရွတ်ဆိုင်ခွဲ ( လှည်းတန်း)
အမှတ် (၈၁) (ဘီ)၊ မြေညီထပ်၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ လှည်းတန်းလမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Kamayut
City Baby Club(Junction square Branch)
ဒုတိယထပ်၊ပြည်လမ်းနှင့်ကျွန်းတောလမ်းကြား၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01501782
Yangon
Kamayut
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ဆင်မလိုက်ဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၁၀၂)၊ယုဇနလမ်း၊ဆင်မလိုက်ကားဝင်းဟောင်း၊ဂရမ်းဟန်သာဆေးရုံဝင်ပေါက်ရှေ့၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09799668508, 09799668980
Yangon
Kamayut
City Care Health & Beauty Store(Junction Square Branch)
ပြည်လမ်းနှင့်ကျွန်းတောလမ်းကြား၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01527053
Khayan
Khayan
‌‌ရောင်နီ
အမှတ်(၇၁)၊ ဝမ်နစတေးလမ်း၊ ခရမ်းမြို့။
-
Yangon
Kyauktada
City Care Health & Beauty Store(Sule Square Branch)
Sule Square Center,အမှတ်(၂၂၁၊အေ)၊ဆူလေဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
01925513
Yangon
Kyauktada
မေတ္တာထူးဆေးဆိုင် (၃၈-လမ်း) - ဆိုင်ခွဲ (၁)
အမှတ်(၉၇)၊ အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊ ၃၈-လမ်းထိပ်၊ ကျောက်တံတာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-
Yangon
Kyauktada
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(၃၉လမ်းဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၄၃)
အမှတ်(၃၄၇၊ဘီ)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၃၉လမ်းထောင့်၊ ပန်းဆိုးတန်းမှတ်တိုင်းအနီး၊ ကျောက်တံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09755900025, 09755900024
Yangon
KyeeMyintDaing
BKB Baby & Toys Center (ကြည့်မြင်တိုင်) - ဆိုင်ခွဲ (၄)
အမှတ်(၄၄၆)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမကြီးနှင့် ဦးလူနီလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဆေးရုံရှေ့၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09404040701
Yangon
KyeeMyintDaing
Yuzana Store(Grand Hanthar International Hospital)
အမှတ်(၃၃)၊နာနတ်တောလမ်းထောင့်နှင့်အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
KyeeMyintDaing
BKB Baby & Toys Center ( ကြည့်မြင်တိုင်ညစျေး) - ဆိုင်ခွဲ (၉)
အမှတ်(၈၅)၊ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ စျေးကြီးအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09889988704
Yangon
KyeeMyintDaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ဝိုက်တောဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃၄)
အမှတ်(၄၄၃)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ သီတာရပ်ကွက်၊ ဝှိက်တောမှတ်တိုင်(ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးအနီး၊ ကြည့် မြင်တိုင်မြို့ယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09777752591, 09777752567
Yangon
KyeeMyintDaing
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ဗိုလ်သူရ (ညစျေး) ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃၀)
အမှတ်(၇၆)၊ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ (ပိတောက်ပန်းလမ်းနှင့် အုန်းပင်လမ်းကြား)၊ စျေးကြီးအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09774744161, 09772587726
Yangon
KyeeMyintDaing
iVita M
အမှတ်(၆၂)၊ မြေညီ၊ သီတာလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09799664003
Yangon
KyeeMyintDaing
ကျော်ဆေးဆိုင် (၁)
အမှတ်(၄၆၈)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဝှိက်တောမှတ်တိုင်အနီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို႕နယ်၊ ရန်ကုန်မြို႕။
09458316740
Kyeik Htoo
Kyeik Htoo
အောင်ချိုဇင် Kids Shop
Kids Shop၊ ကျိုက်ထိုမြို့။
09423625699, 09421744345
Yangon
Lamadaw
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (သံစျေးဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၅၂)
အမှတ်(အေ)၊ (၀၁-၀၃)၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ (သံစျေးအနီး)၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
'09788368866, 09788368848
Yangon
Lamadaw
BKB Baby & Toys Center (မော်တင် လမ်းမတော်) - ဆိုင်ခွဲ(၁၂)
အမှတ်(၈၂)၊ လမ်းသစ်လမ်းနှင့် လမ်းမတော်(Junction မော်တင်အနီး)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09880912187
Yangon
Lamadaw
Sein Gay Har (၁၉လမ်းဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၆၇၈)၊ မဟာဗန္ဓုလမ်း၊ ၁၉လမ်းနှင့် ၂၀လမ်းကြား၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01382310
Yangon
Lamadaw
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (လမ်းမတော် ဆေးရုံကြီးဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၃)
အမှတ်(၁၄၆)၊ အနော်ရထာလမ်း (၁၆လမ်းထောင့်)၊ (ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံအနီး)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09766030077, 09766030070
Yangon
Lamadaw
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (မော်တင်ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၄၄)
အမှတ်(၈၃၈)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မော်တင်မှတ်တိုင်အနီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09755900027၊ 09755900026
Yangon
Lamadaw
ရွှေအိုးဆေးဆိုင်(ဗဟိုရ်စည် ဆေးရုံဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၂၅)
အမှတ်(၇၈၈-ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ၊ (ဗဟိုရ်စည် ဆေးရုံရှေ့)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
09766030022, 09766030020
Yangon
Lamadaw
ရွှေလမင်းဆေးရုံ
တိုက်(A)၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-
Yangon
Lamadaw
City Care Health & Beauty Branch(Chinatown Point Branch)
အမှတ်(၅၀)၊ ရွှေစံပယ်အိမ်ယာ၊ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01231560, 01231563
Yangon
Lamadaw
Ocean Super Center ( စိန်ဂျွန်းဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၆)ဘီ၊ ပြည်လမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-395397/ 01-395415~395417 (Ext -174,148,152)
Yangon
Lamadaw
Happy Baby - လမ်းမတော်
အမှတ် (၆၂ )၊ ဘုန်းကြီးလမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09940717054
Yangon
Lamadaw
City Care Health & Beauty Store( Sein John Branch)
အမှတ်(၆)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
0139540, 01395410
Yangon
Lamadaw
မေတ္တာထူးဆေးဆိုင် (ဘုန်းကြီးလမ်း)
အမှတ်(၇၈၉)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဘုန်းကြီးလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
-
Yangon
Lamadaw
City Baby Club(City Mall St.John Branch)
အမှတ်(၆၊ဘီ)၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်လမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01395415
Yangon
Lamadaw
City Care Health & Beauty Store(Junction Mawtin Branch)
Junction Mawtin Shopping Mall၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် လမ်းသစ်လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01218159
Lashio
Lashio
ချမ်းမြေ့ ဆေးခန်းနှင့် ဆေးဆိုင်
အမှတ်(ခ/၂/၅၂)၊ သိန်းနီလမ်း၊ ရက်ကွပ်(၂)၊ လားရှိုးမြို့။
09964600720
Magawe
Magawe
အေးချမ်း Baby Store
အဝေရာလမ်းမပေါ်၊ ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် အဝေရာလမ်း မီးပွိုင့်တောင်ဘက်၊ အောင်ကြီး ကားပစ္စည်းဆိုင်အနီး၊ ရန်မျိူးအောင်ရပ်၊ မကွေးမြို့။
094444188611,09774955561
Malamyaing
Malamyaing
ကိုသန်းဦးဆေးဆိုင်
သီရိမြိုင် (၁၃)လမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့။
09779252566
Malamyaing
Malamyaing
Ocean Super Center (မော်လမြိုင်ဆိုင်ခွဲ)
သံလွင်ဉယျာဉ်ဝင်း၊ သိမ်ဂုဏ်းလမ်းနှင့် တနင်္သာရီလမ်းထောင့်၊ မော်လမြိုင်အထက်လမ်းမကြီး၊ ဘိုကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
018603869
Malamyaing
Malamyaing
ရွှေသဇင် Baby Store (2)
အမှတ်(၃၆၊ ဂျီ)၊ ကျိုက္ခမှီလမ်း၊ စျေးကြီးရပ်၊ CB Bank စျေးကြီးလဏ်ခွဲအနီး၊ မော်မြိုင်မြို့။
095184197, 09952705699
Malamyaing
Malamyaing
သင်းရတီစတိုး
အမှတ်(၃၃၈)၊ ‌အောက်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
09970504432
Malamyaing
Malamyaing
ဖိုးလပြည့်ဆေးဆိုင်
အမှတ်(၅၁၁)၊ မြိုင်ရတနာ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ မော်လမြိုင်မြို့။
-
Malamyaing
Malamyaing
မိန်းမိန်း(မိခင်နှင့် ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်း)
အမှတ်(၁၅၀၊အေ)၊ တိုးချဲ့မြိုင်သာယာလမ်း၊ (၆) အ.လ.က ကျောင်းဘေး၊ မြိုင်သာယာရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
09255835755, 09970483533
Malamyaing
Malamyaing
ရွှေသဇင် Baby Store (1)
အမှတ်(၁/၁)၊ ဖက်တန်းရပ်၊ ဒိုင်း၀န်းကွင်းလမ်း၊ အတ္တရံ ဟိုတ်ရှေ့၊ မော်မြိုင်မြို့။
09795281291
Malamyaing
Malamyaing
Mycare Pharmacy
အမှတ်(၁၅)၊ စက်ကွင်း၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
09965297279
Malamyaing
Malamyaing
ပေါင်ပေါင်
မော်လမြိုင်မြို့။
09425292002
Mandalay
Mandalay
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၁၉)လမ်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၆၅ ~ ဇ)၊ ၁၉လမ်းပေါ်၊၅၈လမ်းထိပ်၊ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09788892541, 09788892265
Mandalay
Mandalay
Uniqkidzs Baby Store
အမှတ်(၁၈၅), ၃၆လမ်း၊ ၈၀နှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09443667824, 09954301088
Mandalay
Mandalay
Happy Mom ကလေးပစ္စည်းဆိုင်
(၅)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
092210038
Mandalay
Mandalay
Baby World Baby Mart ဆိုင်(၃)
၆၂လမ်း၊ ၁၁၀လမ်းနှင့် ၁၁၁လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09972300900
Mandalay
Mandalay
Happy ကလေးကမ္ဘာ
၃၅လမ်း၊ လမ်း၈၀နှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09975484065
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၄)
လမ်း(၈၀)၊ ၂၉လမ်းနှင့် ၃၀လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09971164100, 09402653415
Mandalay
Mandalay
ခန့်ခန့်စတိုး
အမှတ်(၁၁၃)၊ ၅၅လမ်းနှင့် ၅၆လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09443761817
Mandalay
Mandalay
Baby Idol ဆိုင်ခွဲ(၃)
၃၅လမ်း၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09663546970
Mandalay
Mandalay
Ocean Super Center (ဒိုင်းမွန်းပလာဇာဆိုင်ခွဲ)
ဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ၇၈ လမ်း၊ ၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09757116173, 09757784463
Mandalay
Mandalay
ခောတ်ပြည့်စုံ
(၃၇)လမ်း၊ (၇၇)နှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09799001565, 09799001580, 09441269770
Mandalay
Mandalay
Fancy House One Stop Baby Mart - ဆိုင်ခွဲ (၁)
၆၂လမ်း၊ ၃၁လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09793233832, 09942592979
Mandalay
Mandalay
စံစတိုး
၇၃လမ်း၊ ၂၉လမ်းနှင့် လမ်း၃၀ကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09790131578
Mandalay
Mandalay
Tun Store
ရှမ်းကျောင်းလမ်း၊ SPC ဆီဆိုင်ရဲ့ အနောက်ဘက်၊ အမရပူရမြို့။
-
Mandalay
Mandalay
Baby World Baby Mart ဆိုင်(၂)
လမ်း(၃၀)၊ ၈၀နှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09976100800
Mandalay
Mandalay
Mandalay Baby World Baby Mart ဆိုင်(၁)
63Aလမ်း၊ ၄၂လမ်းနှင့် ၄၃လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09970500400
Mandalay
Mandalay
IT Baby
အမှတ်(၃၆)၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၀နှင့်၈၁လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09769392030, 09400419088
Mandalay
Mandalay
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၁၂၀)လမ်းဆိုင်ခွဲ
လမ်း(၁၂၀) နှင့် (၅၈)၊ လမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။(အင်းခရု ဘုရားအနီး)
09772277938, 09772277924
Mandalay
Mandalay
ကောင်းထက်ဆေးဆိုင်
(၂၂)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
-
Mandalay
Mandalay
Neo Baby Store
(၇၆)လမ်းနှင့် ၉လမ်းထောင့်၊ မန္တလေးမြို့။
-
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၃)
၃၅လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ KBZ Bank နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ မန္တလေးမြို့။
09951900532, 09964039004
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၁)
၈၄လမ်း၊ ၃၄နှင့် ၃၅ကြား(အမှတ်-၂၇၁)၊ မန္တလေးမြို့။
'09968705800, 092052040
Mandalay
Mandalay
အက္ခရာဆေးဆိုင်
အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09977806683
Mandalay
Mandalay
City Care Health & Beauty Store (62 Street Mandalay Branch)
Central Point Shopping Mall၊ ၆၂လမ်း၊ မနော်ဟယ်ရီလမ်းနှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
0281468, 0281124
Mandalay
Mandalay
City Care Health & Beauty Store(19th Street Mandalay Branch)
၁၉လမ်း၊၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ နန်းရှေ့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
0261136, 0261139
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၆)
၆၂လမ်း၊ ၁၃၃လမ်းနှင့် ၁၃၄လမ်းကြား၊ စက်မှုစျေးရှေ့၊ မန္တလေးမြို့။
09966469108
Mandalay
Mandalay
I Kid
(၂၂)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈၇လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
-
Mandalay
Mandalay
Happy May May
စာတိုက်တန်းလမ်း၊ စွန်းလွန်းဂူဘုန်းကြီးကျောင်လမ်း၊ အ.ထ.က(၂)ကျောင်းလမ်း မြောက်ဘက်၊ သပွတ်ပင်ရပ်၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့။
09448433936, 09750084394
Mandalay
Mandalay
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၆၂)လမ်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(တ-၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်( ၅၃+၅၄)၊ (၆၂)လမ်းပေါ်၊ (၁၀၂နှင့် ၁၀၃)လမ်းကြား၊ ကုတင်(၃၀၀)ဆေးရုံရှေ့၊ ချမ်းမြေ့သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
097722777473, 09772277493
Mandalay
Mandalay
ပါရမီဆေးဆိုင်
စစ်ကိုင်း - မန္တလေးလမ်း၊ အမရပူရ​မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
0943015322
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၅)
၆၂လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းထောင့်၊ မန္တလေးမြို့။
09953088805, 09975554232
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၂)
၆၂လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
099519900531, 09979537457
Mandalay
Mandalay
မေ့မေ့ဆိုင် (၁)
၂၇လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
0943005159
Mandalay
Mandalay
Cool Cool Baby Mart
(၄၁)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈၇လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
-
Mandalay
Mandalay
City Care Health& Beauty Store(Diamond Plaza Mandalay Branch)
ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ၇၈လမ်း၊ ၃၃လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
0973189726, 0973031503
Mandalay
Mandalay
Fancy House One Stop Baby Mart - ပင်ရင်း
၂၉လမ်း၊ ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသားစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09785231939, 09953300082
Mandalay
Mandalay
ဘေဘီကလေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် (၆)
၆၂လမ်း၊ ၁၃၃လမ်းနှင့် ၁၃၄လမ်းကြား၊ စက်မှုစျေးရှေ့၊ မန္တလေးမြို့။
09966469108
Mandalay
Mandalay
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၈၄)လမ်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ် (၃၆၉)၊ ၈၄လမ်း၊ (၄၁လမ်းနှင့် ၄၂လမ်းကြား) ရှမ်းဝိုင်းရပ်ကွက်၊ မင်းစံရပ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09788890786, 09788891108
Mandalay
Mandalay
Doremi Baby Mart
(၁၀၆)လမ်း၊ (၆၄)လမ်းနှင့် (၆၅)လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
(၁၀၆)လမ်း၊ (၆၄)လမ်းနှင့် (၆၅)လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
Mandalay
Mandalay
ရွှေပြည့်ဖြိုးစတိုး
၃၀လမ်း၊ ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09970063174
Mandalay
Mandalay
‌ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၃၀)လမ်းဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၁၃-ဘီ)၊ လမ်း (၃၀)၊ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှေ့၊ ၇၆လမ်းနှင့် ၇၇လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09772277171, 09772277191
Mandalay
Mandalay
ABC Baby Store ဆိုင်(၁)
အမှတ်(၂၃၀)၊ စစ်ကိုင်းမန္တလေးလမ်း၊ နွားရေကန်လမ်းကြားနှင့်ချော်လမ်းမှတ်တိုင်ကြား၊ တာမိုးတောင်ရပ်ကွက်၊ တမ္ပဝတီ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09402620350
Mandalay
Mandalay
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (၈၀)လမ်းဆိုင်ခွဲ
အခန်း(၄၆၀)၊ လမ်း(၈၀)၊ (၂၈လမ်းနှင့် ၂၉လမ်း)I ကြား၊ AERON Orange နံဘေး၊ ဟေမာဇလရပ်ကွပ်၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09772277842, 09772277854
Mandalay
Mandalay
Ocean Super Center (မင်္ဂလာမန္တလေးဆိုင်ခွဲ)
Building - 2၊ ၇၃ လမ်း၊ သဇင်လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းထောင့် လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
018603869
Mandalay
Mandalay
City Care Health & Beauty Store(Mingalar Mandalay Branch)
တိုက်(၂)၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းကြား၊ ချမ်းမြေ့သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
022000112, 022000113
Mandalay
Mandalay
မေမေ့ဆိုင် (၂)
၃၃လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09882883511
Mandalay
Mandalay
ABC Baby Store ဆိုင်(၂)
နန်းရှေ့၊ ၁၉လမ်း၊ ၆၁*၆၂လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
09765620350
Mandalay
Mandalay
မိုးချယ်ရီစတိုး
၆၆လမ်း၊ ၂၇လမ်းနှင့် ၂၈လမ်းကြား၊ (၅၅၀) ကလေးဆေးရုံအနီး၊ မန္တလေးမြို့။
09441237979
Mandalay
Mandalay
Baby Mom Square
အမှတ်(၁၃၂)၊ ၈၃လမ်း၊ ၂၃လမ်းနှင့် ၂၄လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
09777778767, 09420320620
Mandalay
Mandalay
Procare Clinic
(၃၀)လမ်း၊ ၆၃လမ်းနှင့် ၆၄လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
-
Mawbi
Mawbi
SB Baby ဆိုင်(၁၄) - မှော်ဘီဆိုင်ခွဲ
အမှတ် (၈၇၂)၊ ပြည်လမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထိပ် (လျှပ်စစ်ရုံးမှတ်တိုင်) မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09881938885
Yangon
Mayangone
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် ((၉)မိုင် ဆိုင်ခွဲ)
အမှတ်(၁၅)၊ ပြည်လမ်း၊ (အေဝမ်း နှင့် ၉မိုင် ကားမှတ်တိုင်ကြား)၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09779911073, 09779911279
Yangon
Mayangone
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ရှစ်မိုင်ဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃၇)
အမှတ်(၁၀၇၊ ဘီ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ Junction 8 Shopping Center ‌‌ရှေ့၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09777752698၊ 09777752697
Yangon
Mayangone
True's Baby Store
အမှတ်(၅၃-၅၄)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉)မိုင် Ocean အနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09887800041, 09750047638, 09950283600
Yangon
Mayangone
Happy Baby - မရမ်းကုန်း
အမှတ်(၉၁)၊ အလယ်ဗဟိုလမ်း(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့။
09940717060
Yangon
Mayangone
111 Mart
အမှတ်(၁၁၁)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် ထပင်ရွှေထီးလမ်းထောင့်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09444043338, 09960088886
Yangon
Mayangone
SB Baby ဆိုင်(၅) - ရဲရန်အောင်ဆိုင်ခွဲ
အမှတ်(၉၄)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရာလမ်း၊ ရဲရန်အောင်မှတ်တိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09897699988
Yangon
Mayangone
SB Baby ဆိုင်ခွဲ(၁၈) - (ချော်တွင်းကုန်း)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09881938871
Yangon
Mayangone
Ocean Super Center (၉မိုင် သို့မဟုတ် North Point ဆိုင်ခွဲ)
ပြည်လမ်းနှင့် တော်ဝင်လမ်းထောင့်၊ ကိုးမိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-652963, 651200
Yangon
Mayangone
City Care Health & Beauty Store(North Point Branch)
North Point Shopping Center၊ ပြည်လမ်းနှင့် တော်ဝင်လမ်းထောင့်၊မရမ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01652959, 01652961
Yangon
Mayangone
City Care Health & Beauty Store(Thamine Branch)
အမှတ်(၁၁၄)၊ သမိုင်မီးရထားလမ်းနှင့် အင်းစိန်လမ်းမကြီးထောင့်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01654566
Yangon
Mayangone
Baby Store
အမှတ်(၉၂)၊ ဗဟိုလမ်းအလယ်လမ်း၊ သမိုင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
094202653415, 092052040
Yangon
Mayangone
မေတ္တာဦးဆေးဆိုင်
အမှတ်(၁၆၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09897699988
Yangon
Mayangone
Victoria Hospital
အမှတ်(၆၈)၊ တော်ဝင်လမ်း၊ (၉)မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Mayangone
City Care Health & Beauty Store(Junction 8 Branch)
Junction 8 Shopping Center၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon
Mayangone
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (သမိုင်း (ဘူတာရုံလမ်း)ဆိုင်ခွဲ))
အမှတ်(၂၂၀)၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘူတာရုံလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09772244803, 09772244802
Yangon
Mayangone
ရွှေအိုးဆေးဆိုင် (ချော်တွင်းကုန်းဆိုင်ခွဲ) - ဆိုင်ခွဲ(၃၉)
အမှတ်(၄၊ ဘီ(၁))၊ ပါရမီလမ်း၊ ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်၊ ပါရမီအထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံမီးပွိုင့်ရှေ့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09755900017, 09755900016
Yangon
Mayangone
BABI MAY BABY DRESS & PRODUCT
ဗဟိုလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09890090570
Meiktila
Meiktila
Sky Baby Store
မိတ္ထီလာစာတိုက်ကြီးနှင့် သံလမ်းကြား၊ သဇင်မြိုင်တိုက်တန်း၊ သဇင်မြိုင်တည်းခိုးခန်းအောက်၊ ရန်ကုန် - မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေး၊ မိတ္ထီလာမြို့။
092016152'
Meiktila
Meiktila
Crowm Pharmacy
မိတ္ထီလာမြို့။
09899280899
Yangon
MingalarTaung Nyunt
ရွှေညီကိုဆေးဆိုင်
၁၂၄လမ်းနှင် ၁၂၅လမ်းကြား၊ သပြေကုန်းရုံးရှေ့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09259507131
Yangon
MingalarTaung Nyunt
77 Baby Store
အမှတ်(၆၄)၊ ၉၃လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
09253994545
Yangon
MingalarTaung Nyunt
စွမ်းဆေးခန်း
အမှတ်(၈၁၃)၊ နှင်းဆီလမ်း၊ မြယာကုန်းလမ်း၊ မြရတနာမြို့သစ်(၁၂)လမ်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
bottom of page